fbpx

Dział rozwoju oprogramowania

Angelika Łucka
Product Owner

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, studiuje podyplomowo na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki AGH.

Ma na swoim koncie wiele projektów wdrożenia technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję, m.in. wyszukiwarki Smart Search w Play, systemu wsparcia klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego w ING, a także Wirtualnego Doradcy w Alior Banku. Ukończyła również wiele szkoleń związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi: WEX Technical Enablement – IBM Rome, SCRUM Product Owner, Agile Project Management,

Zwinne zarządzanie projektami ze SCRUM, Change Management Practitioner, Professional Scrum Master.

Dowiedz się więcej o
Platformie Omni-Chatbot

Kamil Michalik
Lead Software Engineer 

Absolwent Politechniki Śląskiej. Programista z 7-letnim doświadczeniem w Spring, Java EE, JPA, RESTful, 6-letnim w JSF – Prime Faces oraz 3-letnim w HTML5, Bootstrap, jQuery.

Posiada wiele certyfikatów, w tym Pivotal Core Spring Certification, Oracle Certified Professional: Java SE 6 Programmer, Web Component Developer (1Z0-899), Web Services Developer (1Z0-897), Java Persistence API Developer (1Z0-898), JavaBeans Developer (1Z0-895), Java Server Faces Developer (1Z0-896).

Wykwalifikowany w technikach TDD i XP, Junit I Mockito oraz ekspert w architekturach Spring, JPA, JSF, REST. Doświadczony w obsłudze wyszukiwarek Lucene oraz SOLR.


Posiada umiejętności z zakresu metodyki SCRUM, Extreme Programming, Test-Driven Development, Pair Programming.

});