fbpx

Ankiety i badania telefoniczne z pomocą voicebota

Technologia
VOICEBOT

Stanusch Technologies swoje technologie rozwija już od 2007 roku, a najnowszym produktem w ofercie jest voicebot. Narzędzie to oparte jest o sztuczną inteligencję i dzięki systemowi rozpoznawania mowy pozwala na prowadzenie zautomatyzowanej komunikacji drogą telefoniczną.

Innowacyjne rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w dużych contact center, ponieważ jest gotów odciążyć duże zespoły konsultantów pracujących „na słuchawce”. Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na robotyzacje rozmów wedle oczekiwań firmy, a zbierane w trakcie konwersacji dane pozwalają na szybkie optymalizowanie procesów call center.

Jesteś zainteresowany technologią voicebot?

Skontaktuj się z nami!

Ankiety telefoniczne
ze wsparciem
voicebota 

Wysoko rozwinięte technologie Stanusch Technologies pozwalają na całkowite zautomatyzowanie procesów dotyczących komunikacji w kanale głosowym. Firmy, które realizują ankiety telefoniczne mogą całkowicie zautomatyzować komunikację z respondentami. Voicebot to innowacyjne rozwiązanie w każdym dziale contact center, które musi borykać się z licznymi problemami kadrowymi (rekrutacja, szkolenia, rotacja w zespole).

Jednorazowo skonfigurowany proces pozwala na pracę nielimitowanej ilości botów!

Jakie badania może zrealizować voicebot?

Badania satysfakcji klientów
Badania
opinii
publicznej
Badania
marketingowe

Voicebot
przeprowadzający ankiety.
Co potrafi?

Voiceboty oparte o sztuczną inteligencję dają liczne korzyści:
– Przeprowadzanie nielimitowanej ilości konwersacji jednocześnie;
– Dostosowanie procesu do potrzeb klienta;
– Szerokie statystyki oraz raportowanie z przeprowadzonych rozmów
– Ustawienie czasu prowadzonych ankiet telefonicznych (odpowiednie godziny, dni robocze, dni wolne)
– Pozyskiwanie zgód marketingowych oraz RODO na prowadzenie dalszych rozmów z respondentem.

Alternatywa do
medoty CATI

CATI, czyli computer-assisted telephone interviewing, to komputerowe wspieranie wywiadów/ankiet telefonicznych. W trakcie takiej rozmowy ankieter zadaje pytania, notuje odpowiedzi i cała rozmowa jest prowadzona na podstawie komputerowego skryptu. Metoda ta pozwala na częściową automatyzację procesu zbierania informacji.

Technologia voicebot Stanusch Technologies, w odróżnieniu od metody CATI, pozwala na całkowite zautomatyzowanie procesów. Ankieter telefoniczny jest zrobotyzowany, a odpowiedzi respondenta są wprowadzane do systemu dzięki systemowi rozpoznawania mowy, który pozwala voicebotowi zrozumienie odpowiedzi i dalsze poprowadzenie rozmowy według odpowiedniego skryptu.

Podobnie jak w metodzie CATI ankietowani mogą być wybierani losowo, ale również według konkretnych informacji pochodzących z szerokiej bazy kontaktów, co pozwala sprecyzować grupę docelową swoich badań.

Koszt voicebota
przeprowadzającego
wywiady telefoniczne

Voicebot w technologii Stanusch Technologies są narzędziem przyjaznym dla biznesu. Voicebot przeprowadzający ankiety telefoniczne funkcjonuje w modelu SaaS – firma wprowadzająca innowacyjną technologię płaci za faktycznie wykonaną pracę, a dokładnie czas przeprowadzonych rozmów z respondentami.

Nasi klienci nie ponoszą kosztów początkowych dotyczących uruchomienia voicebota. Model oparty jest o rozliczenie CPM (minutowe) – opłata jest naliczana za każdą minutę dialogu w rozliczeniu sekundowym.

Koszt jednej minuty rozmowy voicebota z potencjalnym klientem jest co najmniej o 50% niższy od rozmowy prowadzonej przez prawdziwego konsultanta.

Poznaj szczegóły!

Skontaktuj się z nami!

    });