fbpx

Proof-of-concept: czym jest i dlaczego warto?

proof of concept co to jest

O proof-of-concept często mówi się jako o „kluczowym czynniku efektywności” nowatorskich projektów, między innymi takich bazujących na sztucznej inteligencji (AI). Dlaczego jest to tak ważne? Celem PoC jest wykazanie słuszności zastosowania danego pomysłu biznesowego w konkretnej firmie/instytucji. Zadaniem dostawcy/partnera odpowiedzialnego za realizację jest przedstawienie rezultatów biznesowych danego pomysłu w środowisku jak najbardziej zbliżonym do produkcyjnego.

Im większa skala projektu i jego docelowego zaawansowania, tym bardziej wzrasta chęć sprawdzenia, czy rozwiązanie, które ma zostać wdrożone, ostatecznie będzie spełniać założone cele. Realizacje typu PoC to najczęściej zawężone do mniejszego obszaru, pilotażowe wersje projektu, które mają pokazać możliwości i korzyści przyszłego wdrożenia. PoC jest więc z założenia krótkookresowym przedsięwzięciem z własnym planem, harmonogramem i budżetem, często poprzedzającym długoterminową współpracę.

Angelika ŁuckaW ramach dobrych praktyk przy dużych i bardziej złożonych projektach polecamy rozpoczęcie współpracy od proof-of-concept. Jest to szczególnie wskazane tam, gdzie AI ma automatyzować procesy i realizować konkretne cele biznesowe. –  mówi Angelika Łucka, Chief Operations Officer Stanusch Technologies.

Voicebotowe proof-of-concept: automatyzacja na mniejszej próbie

Technologie głosowe to jedne z najbardziej obiecujących i najlepiej zapowiadających się rozwiązań, które mają automatyzować procesy biznesowe w najbliższych latach. Wg danych licznych agencji  i firm badawczych, voiceboty mogą przynieść w skali globalnej liczone w miliardach dolarów oszczędności (McKinsey&Company szacuje je na 175 mld dolarów i to tylko biorąc pod uwagę największe instytucje!). Nic więc dziwnego, że biznes z zainteresowaniem patrzy w tym kierunku.

W ramach platformy Omni-Chatbot tylko w ubiegłym roku zrealizowaliśmy kilka projektów PoC w zakresie voicebotów dla kilku największych organizacji m.in. z branży bankowej czy telekomunikacyjnej. Za pomocą platformy Omni-Chatbot potrafimy już dzisiaj zautomatyzować 80% procesów w dużej organizacji. Są to zarówno procesy zewnętrzne (np. obsługa klienta na www czy infolinii), jak i wewnętrzne (np. komunikacja z pracownikami). Oczywiście, PoC to zaledwie niewielka próba pełnego potencjału tych możliwości. Jednak nawet te pilotażowe projekty są na tyle reprezentatywne, że możliwe jest rozliczenie ich w postaci raportu z działań.

Czy “mniejsza próba” to dobry pomysł dla Twojej organizacji?

Implementowanie nowoczesnych rozwiązań bazujących na technologiach głosowych nie musi być ani długie, ani bardzo skomplikowane. Wybranie odpowiedniego partnera, który posiada doświadczenie i kompetencje jest podstawą dobrej współpracy, która będzie kontynuowana także przy kolejnych wdrożeniach. Rzetelny partner pomoże nie tylko zaplanować projekt, ale też doradzi rozwiązanie najlepiej dostosowane do potrzeb danej organizacji, aby zapewnić jej przewagę nad konkurencją.

PoC to konkretna demonstracja potencjału wybranej technologii, która może od razu zostać zaimplementowana jako rozwiązanie rzeczywistego problemu. Wybrany przypadek użycia danego rozwiązania na ograniczonej próbie może pokazać wymierne korzyści z tego konkretnego zastosowania. PoC często jest podpowiedzią, czy wstępnie zaplanowany projekt odniesie sukces czy też należałoby raczej szukać alternatywnych rozwiązań.

Angelika ŁuckaW pozytywnym scenariuszu POC pozwala na etapie przedprodukcyjnym potwierdzić realizację celów biznesowych. W negatywnym: umożliwia wprowadzenie korekty działań, co chroni przed nietrafioną inwestycją. – mówi Angelika Łucka.

PoC: od czego zacząć?

Najważniejszą rzeczą przed rozpoczęciem działań, także na etapie przedprodukcyjnym, jest prawidłowe zidentyfikowanie problemu, które należy rozwiązać i upewnienie się, że zaplanowany schemat działania i sposób wykorzystania technologii, jest realistyczny. Oprócz definiowania problemów, wskazanych do rozwiązania, istotna jest także świadomość rozwoju kompetencji, których mogą potrzebować zespoły jako pierwsze pracujące w ramach organizacji z daną technologią. Nawet najlepiej przygotowane wdrożenie nie będzie przecież efektywne, jeśli nie będzie nikogo, kto potrafiłby z niego korzystać, czyli np. obsłużyć program, rozliczać jego efekty i działanie. Partner technologiczny/dostawca wdrożenia pilotażowego powinien być w stanie udzielić organizacji potrzebnych wskazówek także w tym zakresie.

 

Proof-of-concept: korzyści i perspektywy

proof of concept czym jest
PoC to „zamknięte” i działające rozwiązanie, które pomaga organizacji ocenić, czy większy projekt oparty na danej technologii może zakończyć się sukcesem. Zakończenie projektu najczęściej podsumowuje się raportem z działań. Np. w przypadku projektów voicebotowych realizowanych za pomocą platformy Omni-Chatbot może to być:

 • odsetek zrealizowanych intencji (prawidłowe odpowiedzi);
 • odsetek zrealizowanych scenariuszy (prawidłowe wykonanie całego schematu wskazanego procesu);
 • osiągnięcie innego założonego po analizie KPI, np. osiągnięcie wyznaczonego wskaźnika automatyzacji danego procesu i/lub upewnienie się, że automatyzacja danego procesu spełnia założenia.


Podsumowując, inicjatywy typu PoC są korzystne dla procesu decyzyjnego, ponieważ:

 • umożliwiają przetestowanie oraz walidację technologii i metodologii, które zostały wybrane jako dobrze rokujące;
 • umożliwiają zebranie konkretnych danych liczbowych na temat skuteczności danego rozwiązania (raport z działań);
 • dają szansę na szybkie i niskobudżetowe porównanie różnych rozwiązań i podejścia do problemu;
 • mogą sygnalizować pojawienie się pewnych nieoczekiwanych problemów jeszcze przed wdrożeniem na szeroką skalę, dając więcej czasu na reakcję;
 • uwidaczniają potrzebę przygotowania zespołów organizacji do pracy z danymi technologiami, metodologiami.

Kolejnym krokiem po otrzymaniu pomyślnych wyników pilotażu, będzie stworzenie szczegółowego planu (zakres działania, czas, harmonogram, budżet) wdrożenia prac na kolejnym poziomie. PoC jest w tym przypadku fundamentem pod udany projekt o szerokim zakresie działania.

Anna Isakow
Dział Marketingu Stanusch Technologies

Zainteresuje Cię również: Podsumowanie PoC w banku – chatbot i voicebot.

 

Chcesz porozmawiać o PoC dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami!

Dorota Jóźwiak - OCP Sales Director, Stanusch Technolgies
tel: +48 606 970 340      e-mail: dorota.jozwiak@stanusch.com

Zapraszamy również na darmowe konsultacje online! Doradzimy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące automatyzacji!

FORMULARZ KONTAKTOWY

   

  });