Perspektywy rozwoju branż FinTech i InsurTech dzięki AI

AI w branzy fintech insuretech

Nowoczesne technologie, na których bazują systemy online w Polsce, ogromna ilość danych i informacji o klientach oraz fundusze będące w ich posiadaniu, powodują, że to właśnie sektor finansowy i ubezpieczeniowy ma stać się motorem rozwoju branży AI w naszym kraju. Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji i wymierne korzyści, które się z nimi wiążą, nie pozostają niezauważone. W dyskusji o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w branży FinTech/InsurTech w zasadzie nikt nie zastanawia się, czy wdrażać AI do optymalizacji procesów, ale raczej, jak wdrażać AI tak, by osiągnąć jak największą korzyść dla organizacji.

Liczne opracowania i raporty wskazują, że wdrożenie sztucznej inteligencji przełoży się bezpośrednio na wyniki sprzedażowe instytucji finansowych. Banki, które zainwestują w rozwiązania AI i pochodne, mogą w latach 2018–2022 zwiększyć swoje przychody o 34%(!)*. Kto zrezygnuje z nadchodzącej szansy – pozostanie w tyle za konkurencją, osłabiając swoją pozycję rynkową. Z raportu opracowanego przez Accenture wynika jednak, że kadra zarządzająca branż FinTech i InsurTech ma świadomość potencjału nowych technologii. Zarządzający sektorem bankowym uważają, że AI jest dla nich największą szansą na rozwój ich organizacji w najbliższych latach**.

Human-machine collaboration, czyli wizja współpracy

W dyskusjach o sztucznej inteligencji często pojawiają się wątpliwości, czy sztuczna inteligencja całkowicie zastąpi człowieka w pracy. Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Na chwilę obecną AI sprawdza się przede wszystkim na polu rutynowych czynności. Wiele z nich jeszcze do tej pory wykonują ludzie, ale to właśnie w pierwszej kolejności ma się zmienić. Coraz częściej mówi się o zwiększaniu efektywności pracowników za pomocą wsparcia ich przez zautomatyzowane systemy bazujące na rozwiązaniach sztucznej inteligencji. Termin human-machine collaboration powstał właśnie dla określenia nowej relacji, jaka ma zapanować na linii człowiek – maszyna. Szacuje się, że zminimalizowanie czasu pracy przeznaczanego przez człowieka na powtarzalne zadania, znacznie podniesie wydajność pracy. Jak bardzo? Z analiz przedstawionych w raporcie opracowanym wspólnie przez Impact, Accenture i FinTech Poland wynika, że 20% czasu poświęconego na nierutynowe zadania, czyli te wykonywane przez pracowników, będzie kreować 80% wartości***.

AI w bankowości: w jakich obszarach znajduje zastosowania?

Automatyzacja i robotyzacja może obejmować zarówno obsługę klienta (np. voiceboty na infolinii w banku, voiceboty zamiast wiadomości IVR, chatboty na stronie internetowej), jak i procesy administracyjne wewnątrz organizacji (niemal cały obszar back office), a nawet rekrutację czy komunikację z obecnymi pracownikami.

Optymalizacja procesów obsługi klienta w branży FinTech jest coraz częściej postrzegana też nie jako pojedyncze działanie w danym kanale (strona www, aplikacja mobilna, call center), ale raczej całościowa strategia komunikacji we wszystkich kanałach – omnichannel. Realizacja tego sposobu działania widoczna jest w odgórnej strategii komunikacji. Warto tutaj podkreślić, że chatbot na stronie www, czy voicebot na infolinii (połączenia przychodzące czy też wychodzące) mogą być zintegrowane z tą samą bazą wiedzy i podłączone do odpytywania tych wspólnych zbiorów danych. Voicebot odbierający telefon na infolinii, może więc być w posiadaniu informacji na temat poprzednich rozmów z klientem, prowadzonych w innym kanale (np. strona www). To oznacza, że poza dobrze już przeanalizowanymi korzyściami z wdrożeń, sztuczna inteligencja otwiera także furtkę do lepszego customer experience.

AI w bankowości i ubezpieczeniach: zmiany nabrały tempa

Firmy z sektora bankowego i finansowego nie czekają na przyszłość z wdrażaniem technologii sztucznej inteligencji. Raport Impact, Accenture i FinTech również w tej kwestii nie pozostawia wątpliwości. Deklarowany przez ankietowanych menadżerów stan zaawansowania ich firm we wdrożeniu rozwiązań opartych o AI, w sektorach bankowym oraz ubezpieczeniowym jest zaawansowany. Jedynie 8,2% firm z branży bankowej i 5,5% z branży ubezpieczeniowej nie planuje inwestycji w sztuczną inteligencję lub dopiero rozważa taką możliwość. Poniżej 2% w branży ubezpieczeniowej i bankowej nie posiada zdania na ten temat. Zdecydowana większość menadżerów potwierdziła, że ich firma:

  • zaplanowała pilotaż lub wdrożenie rozwiązania (bankowość: 21%, ubezpieczenia: 22,5%);
  • uruchomiła pilotaż rozwiązania (bankowość: 26,4%, ubezpieczenia: 22,7%);
  • wdrożyła rozwiązanie w jednym dziale firmy (bankowość: 23%, ubezpieczenia: 26,5%);
  • wdrożyła rozwiązanie w kilku działach firmy (bankowość: 19,6%, ubezpieczenia: 20,8%).

Z analiz zawartych w raporcie wynika więc, że 69% banków i 70% ubezpieczalni (a więc niemal 2/3 wszystkich badanych) ma już za sobą pierwsze wdrożenia bazujące na technologii AI.

Anna Isakow
Dział Marketingu Stanusch Technologies

Źródła i polecane:

  1. *Accenture: Reworking the Revolution, 2018. 
  2. **http://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2019/05/AI_raport_FIN.pdf
  3. ***Accenture Technology Vision 2019.
  4. 18 zastosowań sztucznej inteligencji w bankowości: https://www.fintechnews.org/the-18-top-use-cases-of-artificial-intelligence-in-banks/?fbclid=IwAR3EO7poH-_8UDY7MJJ1yuoEsHh03xCzgomw9QjZtZUxy3VNsw54cBkNtP0
  5. Voicebot w bankowości: https://www.omni-chatbot.pl/voicebot-w-bankowosci/
  6. Voicebot w windykacji: https://www.omni-chatbot.pl/voicebot-w-windykacji/

Chcesz porozmawiać o zastosowaniu naszych technologii w swojej firmie? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *